7.8

รีวิว Bualuang securities 2024: ลงทุนอะไรได้บ้าง?

7.8/10 (Expert Score)
คะแนน #1
ความน่าเชื่อถือ
9.5
ค่าธรรมเนียม
7.5
แพลตฟอร์ม
7.7
การดูแลลูกค้า
7
สินทรัพย์ที่เทรดได้
7.2
ประเภทบัญชี
7
การฝาก-ถอนเงิน
7.9
แหล่งความรู้
8.7
Bualuang securities
7.8
Expert Score
#1 rated Stock Brokers
VISIT BROKER
VS
ZFX
7.6
Expert Score
#3 rated Forex Brokers
VISIT BROKER

ภาพรวม Bualuang securities


รีวิว Bualuang securities 2024: ลงทุนอะไรได้บ้าง?

หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีมาอย่างยาวนาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 อยู่ภายใต้เครือธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นธนาคารอันดับต้นของประเทศไทยและมีความน่าเชื่อถือสูง หลักทรัพย์บัวหลวงเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 1 และเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยในเครือธนาคารกรุงเทพ โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบมืออาชีพ แนะนำการลงทุนในบริษัทและธุรกิจชั้นนําของประเทศไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กว่า 500 บริษัท ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อสะสมความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องด้วยการลงทุนในหุ้นสามัญ สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่เติบโตและคุ้มค่า ด้วยเงินปันผลและส่วนต่างของราคา

ประกอบธุรกิจด้านตลาดทุนปัจจุบันบริษัทให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ครบวงจร ได้แก่

 • ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 • ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์
 • ธุรกิจวาณิชธนกิจ
 • ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
 • ธุรกิจการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 • ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • ธุรกิจค้าตราสารหนี้
 • ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
 • ธุรกิจการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์
 • ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ

ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานรวม 30 แห่ง โดยมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และสาขาอีก 29 สาขา ประกอบด้วยสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 17 สาขา และสาขาในเขตต่างจังหวัด 13 สาขา ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการ การจัดการกองทุนผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ซึ่งหลักทรัพย์บัวหลวงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99

Facts About Bualuang securities
 • โบรกเกอร์หุ้น
 • เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 1
 • หนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย

Bualuang securities ปลอดภัยหรือไม่? ข้อกำหนดของโบรกเกอร์


อ้างอิงจากในเว็บไซต์ของ กลต. หลักทรัพย์บัวหลวงได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภท ก ภายใต้พรบ.หลักทรัพย์ และประเภท ส-1 ภายใต้พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยปกติโบรกเกอร์หุ้นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย จะต้องได้รับใบอนุญาตจากทาง กลต. เพื่อยืนยันความถูกต้องและโปร่งใสในการดำเนินงาน

 • ใบอนุญาตประเภท ก ภายใต้พรบ.หลักทรัพย์
 • ใบอนุญาตประเภท ส-1 ภายใต้พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สามารถเทรดอะไรได้บ้าง? Bualuang securities?


สินทรัพย์ที่ซื้อขายได้ ได้แก่ หุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ หุ้นกู้ อนุพันธ์ DR หุ้นต่างประเทศ

หุ้น

การลงทุนในหุ้น เป็นการลงทุนในบริษัทจํากัดมหาชนที่ต้องการระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครองอยู่ เช่น การจ่ายปันผลจากการดําเนินงาน และการเพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัท และสามารถทําการซื้อขายเปลี่ยนมือได้ตามต้องการ โดยผ่านการแนะนำจากหลักทรัพย์บัวหลวง

กองทุนรวม

คุณสามารถซื้อกองทุนจาก 18 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำผ่านหลักทรัพย์บัวหลวง ครอบคลุมกองทุนรวมทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมดัชนี กองทุนหุ้น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนน้ำมัน กองทุนทองคำ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกองทุนประหยัดภาษีอย่าง SSF/RMF

พร้อมบริการให้คำแนะนำจากผู้แนะนำการลงทุนแบบเป็นกันเอง เข้าใจง่าย ทุกการลงทุนของท่านจะมีรายงานผลการลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตแบบวันต่อวันด้วย Consolidated Portfolio Report ช่วยให้คุณไม่พลาดในการติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน

ตราสารหนี้

พบทางเลือกในการลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และหุ้นกู้ภาคเอกชน

บริการแนะนำเลือกสรรการลงทุนในตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับนักลงทุน โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง กับหลากหลายทางเลือกการลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งพันธบัตรรัฐบาลที่มั่นคงหรือเพิ่มผลตอบแทนด้วยความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยมี Consolidated Portfolio Report รายงานรวมพอร์ตการลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตที่ทำให้คุณติดตามราคาตราสารหนี้ที่ท่านลงทุนได้ทุกวัน

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

โอกาสสำหรับนักลงทุนที่ไม่เพียงต้องการลงทุนในตราสารหนี้ แต่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนและสร้างกระแสเงินสดให้กับการลงทุนโดยอ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง หลักทรัพย์บัวหลวงให้คุณออกแบบรายละเอียดสัญญาหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ด้วยตนเอง ทำให้สามารถปรับให้ตรงกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะกับนักลงทุนแต่ละคนได้

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DW01

ตราสารการเงินประเภทออปชั่นอ้างอิงหลักทรัพย์ หรือดัชนีในตลาดหลักทรัพย์ไทย ออกและดูแลสภาพคล่องโดยหลักทรัพย์บัวหลวง ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตราสารอนุพันธ์

โอกาสทำกำไรทั้งขาขึ้นและขาลง…แต่ถ้าพลาดก็อาจขาดทุนได้ทั้งขาขึ้นและขาลงเช่นกัน โดยนักลงทุนสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งฟิวเจอร์สและออปชั่นที่อ้างอิงกับสินค้า เช่น ดัชนี SET50 หุ้นรายตัว ทองคำ หรืออัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยง หรือเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนตามการคาดการณ์ที่มีต่อราคาของสินค้าอ้างอิง

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

DR (Depositary Receipt) หรือตราสารสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารที่ลงทุนในหุ้นหรือ ETF ต่างประเทศ การซื้อขายหุ้นต่างประเทศในรูปแบบของตราสาร DR ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงกันกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเดียวกัน

หุ้นต่างประเทศ 

BLS Global Investing เปิดประตูสู่โลกการลงทุนในบริษัทและอุตสาหกรรมระดับโลก ด้วยหลักทรัพย์กว่าหมื่นตัว ใน 3 ตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำอย่างสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และเวียดนาม ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า หรือ กระจายลงทุนผ่าน ETFs เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตและเพิ่มทางเลือกในธีมการลงทุนที่หลากหลายกับบริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของหลักทรัพย์บัวหลวง

 

 • หุ้น
 • กองทุนรวม
 • ตราสารหนี้
 • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DW01
 • ตราสารอนุพันธ์
 • ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • หุ้นต่างประเทศ 

สามารถเทรดด้วยวิธีไหนได้บ้าง? Bualuang securities?


ลูกค้าสามารถดำเนินการซื้อขายได้ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีให้เลือกหลากหลาย ได้แก่

Trade Master

“Trade Master” นวัตกรรมเทรดหุ้นใหม่ล่าสุดที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ครบความต้องการของนักลงทุนมืออาชีพอย่างเหนือกว่าทุกขีดจำกัดการเทรด… จบปัญหาให้นักเทรดด้วย 4 ฟังก์ชันสุดล้ำ “BLS Strategy” ค้นหาหุ้นพื้นฐานดี “Technical Signals” บอกสัญญาณเทรดทางเทคนิคแบบเรียลไทม์ “Quick Trade” คำนวณราคาต้นทุนหรือกำไรก่อนส่งคำสั่ง และ “Auto Trade” ส่งคำสั่งซื้อขายต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ

Bualuang iAlgo

หมดปัญหาเรื่องการต้องนั่งเฝ้าพอร์ตด้วย Bualuang iAlgo ให้ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงใช้งาน Robot เพื่อช่วยจำกัดความเสี่ยงทุกครั้งที่เข้าซื้อหุ้นด้วยฟังก์ชัน Automatic Stop Loss และช่วยทนรวยด้วยฟังก์ชัน Let Profit Run สะดวก…ด้วยระบบส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ ทันสมัย…ด้วยการใช้งานผ่านอุปกรณ์ซื้อขายทุกรูปแบบ ง่าย..ด้วยชุดประเภทคำสั่งแบบสำเร็จรูปอย่างมืออาชีพ

Streaming

Streaming เครื่องมือซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ด้วยตัวเอง ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ลงทุนอย่างแท้จริงด้วยประสิทธิภาพ ความเร็วและการออกแบบอย่างลงตัว ทำให้คุณสามารถติดตามภาวะตลาดได้รวดเร็วชัดเจน ข้อมูลประกอบการตัดสินใจครบครัน พร้อมเทคนิคช่วยในการคีย์คำสั่งอย่างแม่นยำ คุณสามารถใช้งานผ่านเบราเซอร์พร้อมการติดตั้ง Adobe Flash รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ MAC OSX ผ่านการใช้งานบน PC และ Notebook พร้อมส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอุปกรณ์มือถือ แท็ปเล็ตหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาแบบไร้สาย เพิ่มความมั่นใจให้คุณทุกการลงทุนทั้งหุ้นและอนุพันธ์ผ่าน Streaming

Options Wizard

โปรแกรมเทรดออปชั่นใหม่ล่าสุด เพื่อช่วยให้การลงทุนในออปชั่นของคุณเป็นเรื่องง่าย เพียงคุณตัดสินใจเลือกว่าทิศทางตลาดจะขึ้นหรือลง โดยอาจพิจารณาจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ หรือภาวะปัจจัยที่มากระทบต่อสภาพตลาดและข้อมูลทาง Technical โดยเมื่อตัดสินใจได้แล้ว ก็ให้โปรแกรมออปชั่นวิซาร์ดทำงานได้เลย

 • Trade Master
 • Bualuang iAlgo
 • Streaming
 • Options Wizard

จะสามารถเปิดบัญชีเทรดได้อย่างไร? Bualuang securities


การเปิดบัญชีกับทางบัวหลวงนั้นไม่ยาก คุณจะพบหน้าต่างเปิดบัญชีออนไลน์อยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์เลย โดยไม่ต้องเข้าไปค้นหา เพียงแค่กรอกข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่

 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • มือถือ
 • อีเมล
 • เลขบัตรประชาชน

กดยอมรับเงื่อนไข และกดดำเนินการต่อ

สามารถยืนยันตัวตนได้ 3 ช่องทาง

 1. ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ผ่านแอปธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารอื่น ๆ
 2. เลือกยืนยันตัวตนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven
 3.  เลือกยืนยันตัวตนได้ที่สาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง

ทำตามขั้นตอนและรอการอนุมัติยืนยันการเปิดบัญชีประมาณ 15 นาที

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ของโบรกเกอร์
 • ในหน้าแรก ตรงหน้าต่างเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์
 • ยืนยันตัวตน
 • รอการอนุมัติเปิดบัญชี

แพลตฟอร์ม และ หมวดความรู้ Bualuang securities


ช่องทางในการค้นคว้าและอัพเดทข่าวสารต่าง ๆ ของหลักทรัพย์บัวหลวงมีอยู่หลากหลายมาก ทั้งในเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน งานสัมมนา

Bualuang Investment Station

สถานีเรียนรู้สู่ความมั่งคั่ง “เปลี่ยนห้องค้า เป็นห้องเรียน” คอร์สอบรม สัมมนา Workshop และกิจกรรมที่ให้ความรู้กับนักลงทุนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง นำไปใช้งานได้จริงกับสูตรสำเร็จการลงทุน 5 ขั้นตอน เพื่อเพิ่มความรู้ในโลกการลงทุนให้คุณเปลี่ยนชีวิตการลงทุนไปพร้อมกับหลักทรัพย์บัวหลวง

The Stock Master

“เรียนจริง เงินจริง และมีมืออาชีพช่วยโค้ช” คือ โครงการเรียนรู้ด้านการลงทุนในตลาดจริง ผ่านกระบวนการลงทุนที่เหมาะสมตลอด 2 เดือนเต็ม ครบด้วยการแนะนำและให้ความรู้ด้านวิธีการวางแผน, วินัยการลงทุน, การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และเครื่องมือตัวช่วยในการลงทุน พร้อมการถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองจากนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ, ผู้จัดการกองทุน, Value Investor

BLStalk

กิจกรรมให้ความรู้พร้อมด้วยสาระของการลงทุนจากทีมกูรูอารมณ์ดี ที่จะพาคุณเปิดโลกของการลงทุน เตรียมพร้อมก่อนที่จะก้าวสู่การลงทุนอย่างมั่นใจ

Roadshow

พานักลงทุนพบกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทีมนักวิเคราะห์มืออาชีพจากหลักทรัพย์บัวหลวงพาคุณ ล้วงลึก แกะปมธุรกิจของบริษัท เสนอข้อมูลเชิงพื้นฐาน กลยุทธ์และสภาวะการประกอบธุรกิจของบริษัท ณ ปัจจุบัน รวมไปถึงแนวทางการดำเนินงานในอนาคต

เครื่องมือช่วยคุณวิเคราะห์หุ้น อัพเดทข่าวสารการลงทุน

Wealth Connex

บริการเชื่อมต่อทุกความรู้และบริการลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงในอนาคต ด้วยฟีเจอร์สต่าง ๆ เช่น Content Feed, Inbox, Private, Article, Event หรือใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร พูดคุยตอบคำถามลูกค้า และสร้างประสบการณ์แบบส่วนตัว(Personalized Experience) ผ่าน Mobile Application ของหลักทรัพย์บัวหลวง ภายใต้ชื่อบริการ “Wealth Connex”

Bualuang iChannel

แอพพลิเคชั่นเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องการลงทุนสู่ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงทุกท่าน ผ่าน iPhone, iPad, Android และคอมพิวเตอร์ ด้วยข้อมูลการวิเคราะห์ภาวะตลาด และหุ้นรายตัวทั้งภาพ และเสียง พร้อมอ่านบทวิเคราะห์ข่าวสารการลงทุนที่อัพเดทตลอดวัน พิเศษด้วยการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคแบบ Real-time พร้อมด้วย Indicators ทางเทคนิคอย่างครบครัน เหมาะกับนักลงทุนทุกท่านที่ต้องการข้อมูลสำคัญและบริการทางด้านการลงทุนที่ “สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ” แบบทุกที่ทุกเวลา

Bualuang iExcel

บริการ Real-time Feed เพื่อส่งข้อมูลจาก SET, TFEX และ BLS Research ผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปยัง Microsoft Excel ช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างหน้าจอติดตามการลงทุนได้ในรูปแบบเฉพาะตัวหรือเลือก Template สำเร็จรูปไปใช้งานได้ทันที

Aspen

เครื่องมือวิเคราะห์กราฟเพื่อนักลงทุนทุกระดับที่หลักทรัพย์บัวหลวง เปิดให้ลูกค้าทุกท่านใช้งานได้ฟรี ทั้งบนคอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการ Mac และ Windows รวมถึงบนมือถือ ช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูล Candlesticks, Moving Average, RSI, Volume และ Indicators ทางเทคนิคที่สำคัญผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ และการลงทุนประกอบกับการนำเทคโนโลยี Silverlight มาใช้ ผ่านการทำงานบนระบบ Browser จึงช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในการเรียกดูข้อมูล หรือจัดการกับหน้าจอได้อย่างอิสระ และคุณสามารถดูกราฟบนมือถือแบบทุกที่ทุกเวลา ที่มีเทคโนโลยีและฟังก์ชันอันทันสมัย เพื่อการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นภาวะตลาด, ข้อมูลราคา, กราฟเทคนิค และข่าวสารสำคัญ โดยทั้งหมดนี้ได้รับการจัดรูปแบบให้ง่ายต่อการอ่านและใช้งานบนแท็บเล็ต

eFinanceThai

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถเพิ่มความมั่งคั่งในการลงทุนด้วยเครื่องมือวิเคราะห์กราฟ eFinanceThai จาก Online Asset สำหรับช่วยวิเคราะห์การลงทุนในหุ้นและอนุพันธ์ โดยมีฟังก์ชันการวิเคราะห์ด้วยกราฟทางเทคนิค ซึ่งมี Indicators มากกว่า 130 ชนิด รวมถึงมีข่าวสารด้านการลงทุนที่นำเสนอโดยสำนักข่าวคุณภาพให้ท่านใช้งานบนคอมพิวเตอร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

BSIS

เครื่องมือใช้ดูพื้นฐานหุ้น เจาะลึกงบการเงินย้อนหลัง โดยสามารถค้นหาข้อมูลทางสถิติที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลดัชนีราคาย้อนหลัง เพื่อให้ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงเข้าถึงข้อมูลได้เทียบเท่านักลงทุนมืออาชีพ

 

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนต่างประเทศ ทางหลักทรัพย์ก็มีตัวช่วยด้านการลงทุนต่างประเทศ ได้แก่

Global Signals

สัญญาณเทคนิคอัตโนมัติในรูปแบบ Bull-Bear ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อัปเดตรายวัน

Bualuang iTracker

รายงานช่วยวิเคราะห์ ติดตาม วัดผลการลงทุน พร้อมแสดงผลกำไรขาดทุนย้อนหลัง

Global Alert

บริการแจ้งเตือนข้อมูลสิทธิประโยชน์ผ่าน Email และ Notification บน Wealth CONNEX เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ทันเหตุการณ์

Global Seminar

สัมมนาสุด Exclusive จัดขึ้นสม่ำเสมอ เพื่อให้นักลงทุนทันทุกสถานการณ์ในโลกการลงทุน

 

นอกเหนือจากช่องทางเหล่านี้ คุณยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Youtube ของทางหลักทรัพย์ ที่มีการวิเคราะห์และกลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญมาอัพเดทเป็นประจำ

Bualuang securities ประเภทบัญชี


คุณสามารถเปิดบัญชีหุ้นได้ 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

 • บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)
 • บัญชีเงินสด (Cash Account)
 • บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)

ลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีแคชบาลานซ์จะต้องฝากเงินสด 100% ของจำนวนเงินที่ต้องการจะซื้อหุ้นเพื่อวางเป็นหลักประกัน

บัญชีเงินสด (Cash Account)

บัญชีเงินสดสำหรับลูกค้าที่จะต้องฝากเงินหรือฝากหุ้นเข้ามาเพื่อวางเป็นหลักประกันก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นจำนวน 20% ของวงเงินที่คุณต้องการจะซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในวงเงินที่บริษัทอนุมัติ

บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มอำนาจการซื้อหลักทรัพย์โดยการกู้เงินเพื่อใช้ในการซื้อหลักทรัพย์ตามอัตราของมูลค่าหลักประกันที่นำมาวาง สูงสุด 1 เท่า แต่ไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ

ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์


 อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่านายหน้า
          อัตราดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ (Trading Fee) 0.005%, ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) 0.001% และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001% รวม 0.007% ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวัน

 

การคุ้มครอง


ข้อมูลส่วนนี้ คุณสามารถสอบถามทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

การฝากเงินและถอนเงิน Bualuang securities


การฝากถอนเงินจะไม่มีให้เห็นในแถบเมนูต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ แต่จะเจอจากการพิมพ์ในช่องค้นหาตรงด้านบนของประกาศมุมขวามือของเว็บไซต์ ซึ่งจะพาเราไปยังคำถามที่พบบ่อย

วิธีวางหลักประกันเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ มี 3 วิธีดังนี้

1) E-ATS บริการโอนเงินเพื่อทำการซื้อขายหุ้นหรืออนุพันธ์อัตโนมัติสำหรับนักลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อความง่าย สะดวก และปลอดภัย
2) บริการชำระค่าสินค้า (Bill Payment) ผ่านทางธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
1. Internet Banking
2. ATM
3. เคาน์เตอร์ธนาคาร (B-Pay Form)
หลังจากทำรายการผ่าน Bill Payment ทางบริษัทจะปรับยอดเงินให้ท่านภายใน 30 นาที โดยคุณไม่จำเป็นต้องแจ้งการโอนเงินผ่านช่องทางอื่น

3) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง”


เมื่อคุณทำรายการโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งยืนยันการโอนเงินโดยระบุชื่อ-สกุล, เลขที่บัญชีหลักทรัพย์, เบอร์โทรศัพท์ เพียง 1 ช่องทางดังนี้
1. แจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทาง FAX โดยส่งหลักฐานการโอน (Pay-in Slip) มายังฝ่ายการเงิน FAX. 02-6181127
2. แจ้งยืนยันผ่าน E-mail โดยแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน ส่งถึง wde_request@bualuang.co.th
3. แจ้งยืนยันผ่านบริการ E-Services ตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ล็อคอินที่ www.bualuang.co.th ด้วย Username และ Password ของท่าน
3.2 คลิกเลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว”
3.3 เลือกเมนูย่อย “E-services & Change Email” (กรณีทำรายการครั้งแรกให้ท่านคลิกยอมรับเงื่อนไขและตั้งค่าการใช้งานที่เมนู “Preferences” โดยทำเครื่องหมายถูกหน้าช่อง “E-request” จากนั้นคลิก Submit)
3.4 เลือกเมนูย่อย “Deposit Notification”
3.5 กรอกข้อมูลและกดปุ่ม Submit

หากต้องการถอนเงินออกจากบัญชีหลักทรัพย์ สามารถทำรายการได้ 3 ช่องทางดังนี้
1) ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง
1. ล็อคอินที่ www.bualuang.co.th ด้วย Username และ Password ของท่าน
2. คลิกเลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว”
3. เลือกเมนูย่อย “E-services & Change Email” (กรณีทำรายการครั้งแรกให้ท่านคลิกยอมรับเงื่อนไขและตั้งค่าการใช้งานที่เมนู “Preferences” โดยทำเครื่องหมายถูกหน้าช่อง “E-request” จากนั้นคลิก Submit)
4. เลือกเมนู “Cash Withdrawal” เพื่อกรอกรายละเอียด

วิธีกรอกรายละเอียดในการถอนเงินออกจากบัญชีหลักทรัพย์
1. เลือกเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ที่ต้องการถอนเงิน
2. กรอกจำนวนเงิน (การถอนเงินแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท หรือกรุณาเลือกถอนเงินหลักประกันทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย)
3. เลือกวิธีการรับเงิน (ระบบจะตั้งค่าอัตโนมัติเข้าบัญชีที่คุณได้ส่งหลักฐานไว้กับบริษัท)
4. กรอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
5. กรอก PIN ของคุณ (PIN สำหรับส่งคำสั่งซื้อขาย)

2) ผ่าน Streaming Application
1. ล๊อคอินผ่าน Streaming App
2. เลือกเมนู “BLS”
3. เลือกเมนูย่อย “E-Services” (กรณีทำรายการครั้งแรก กรุณาตั้งค่าการใช้งานที่เมนู “Preferences” โดยตั้งค่าในหัวข้อ “E-request” เป็น YES จากนั้นคลิก Submit)
4. เลือกเมนู “Cash Withdrawal” เพื่อกรอกรายละเอียด

3) ส่งเอกสารใบคำขอถอนหลักประกันผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของคุณ
1. กรอกข้อมูลในแบบคำขอถอนหลักประกัน
2. ส่ง FAX. เอกสารผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของคุณ

เงื่อนไขการรับคำสั่งถอนหลักประกัน
1. กรณีส่งคำสั่งถอนหลักประกัน
1.1 ก่อนเวลา 11:00 น. ของวันทำการที่แจ้งถอน คุณจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป
1.2 หลังเวลา 11:00 น. ของวันทำการที่แจ้งถอน คุณจะได้รับเงินใน 2 วันทำการถัดไป
*** เงินที่ถอนได้ คือ เงินที่ผ่านการชำระราคาในวันที่ T+3 แล้ว
2. การถอนเงินแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทหรือกรุณาเลือกถอนเงินหลักประกันทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย
3. หากรายการคำสั่งถอนหลักประกันของคุณไม่สามารถดำเนินการได้ คุณจะได้รับ E-mail แจ้งกลับจากทางบริษัทฯ
4. ระบบจะยังไม่ทำการคำนวณหักยอดเงินทันทีที่คุณส่งคำสั่งถอนหลักประกัน ซึ่งคุณจะต้องทำการเผื่อยอดเงินที่จะถอนเอาไว้ ห้ามนำจำนวนเงินที่ต้องการถอนไปซื้อหลักทรัพย์ มิฉะนั้นคำขอถอนเงินของคุณจะถูกยกเลิก
5. กรณีที่การซื้อขายของคุณมียอดสุทธิเป็นการขาย และท่านประสงค์ขอถอนเงินที่ได้รับจากการขายสุทธินั้น ท่านจะต้องส่งคำสั่งถอนเงินในวันที่ 2 นับจากวันซื้อขาย (T+2) ก่อนเวลา 11.00 น. ทั้งนี้ คำขอถอนเงินก่อนเวลาดังกล่าวจะถูกยกเลิกเนื่องจากการขายนั้นยังไม่ครบกำหนดรับชำระเงิน

ฝ่ายบริการและการช่วยเหลือ


ช่องทางการสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวง (Bualuang securities) มีหลากหลายช่องทางมาก ทั้ง FAQ (คำถามที่พบบ่อย) ซึ่งรวมอยู่ในส่วนแบ่งปันความรู้ ไลฟ์แชท หมายเลขโทรศัพท์ Help desk หรือติดต่อที่สาขาใกล้คุณซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศก็สามารถทำได้

นอกจากนี้ยังมีช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook X และ Youtube โดยคุณจะเจอช่องทางเหล่านี้จากหัวข้อทางด้านซ้ายมือของเว็บไซต์

และคุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ผ่านช่องไลฟ์แชทตรงมุมขวาล่างของเว็บไซต์

 

ข้อกำหนด ที่ไม่ยอมรับพลเมืองจากบางประเทศ


ข้อมูลส่วนนี้ คุณสามารถสอบถามทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

โปรโมชันที่น่าสนใจ ของ


โปรโมชันและข้อเสนอต่าง ๆ ของทางบัวหลวงไม่ได้มีให้เห็นอย่างชัดเจนในหน้าเว็บไซต์ แต่มีอยู่เรื่อย ๆ จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัด เช่น โปรโมชันแจกหน่วยลงทุนในงานสัมมนาที่จัดขึ้น หรือการฝากเงินเข้าบัญชีต่างประเทศโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตามวันที่กำหนด

Bualuang iPoints แต้มสะสมจากการลงทุน ยิ่งเทรดมากยิ่งได้มาก และ iPoints Premier สามารถนำแต้มสะสมแลกของหรือโอนแต้มสะสมไปรวมกับบัตรเครดิตแพลทินัมของธนาคารกรุงเทพได้

การบริการ ความปลอดภัย และช่องทางความรู้ Bualuang securities


บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง เป็นโบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสูงในประเทศ มีบริการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมและยอดเยี่ยมในหลากหลายแง่มุมโดยเฉพาะเครื่องมือในการลงทุนต่าง ๆ ที่มีอย่างมากมายเพื่อสนับสนุนนักลงทุนตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงมืออาชีพอย่างครอบคลุม ลูกค้าสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้จากบริการที่ทางหลักทรัพย์มีให้ก็เพียงพอที่จะเริ่มต้นลงทุนได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

สรุป


บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง เป็นโบรกเกอร์หุ้นที่มีบริการซื้อขายหลักทรัพย์หลากหลายประเภท ได้รับใบอนุญาตและมีความน่าเชื่อถือสูง สามารถเทรดได้บนหลากหลายแพลตฟอร์ม การเปิดบัญชีออนไลน์ก็ทำได้สะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายมาก แหล่งความรู้มีให้อย่างหลากหลายครอบคลุมแบบจบในที่เดียว การฝากถอนเงินก็สะดวก และการสนับสนุนลูกค้าหลากหลายช่องทาง ทำให้ Bualuang securities เป็นโบรกเกอร์หุ้นอันดับต้น ๆ ที่น่าสนใจอยู่ในตัวเลือกในใจของใครหลายคน

 • โบรกเกอร์หุ้น
 • ได้รับใบอนุญาตและมีความน่าเชื่อถือสูง
 • เทรดได้หลากหลายแพลตฟอร์ม
 • เปิดบัญชีง่าย
 • แหล่งข้อมูลแน่น

FAQs


บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมีค่าธรรมเนียมซื้อขายอย่างไร?

มี โดยค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี หลักทรัพย์ และการซื้อขาย

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงน่าเชื่อถือหรือไม่?

หลักทรัพย์บัวหลวงมีความน่าเชื่อถือสูงอันดับต้น ๆ ของประเทศ และจดทะเบียนเป็นโบรกเกอร์หมายเลข 1 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถเปิดบัญชีได้อย่างไร?

สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ง่าย ๆ บนหน้าเว็บไซต์ของบัวหลวง

รีวิว Bualuang securities 2024: ลงทุนอะไรได้บ้าง?
รีวิว Bualuang securities 2024: ลงทุนอะไรได้บ้าง?
PIP Penguin
Logo