6.6

รีวิว Asia Plus Securities 2024: เปิดบัญชีดีไหม?

6.6/10 (Expert Score)
คะแนน #7
ความน่าเชื่อถือ
7.7
ค่าธรรมเนียม
5
แพลตฟอร์ม
7.4
การดูแลลูกค้า
6.8
สินทรัพย์ที่เทรดได้
6.7
ประเภทบัญชี
6.2
การฝาก-ถอนเงิน
5
แหล่งความรู้
7.8
Asia Plus Securities
6.6
Expert Score
#7 rated Stock Brokers
VISIT BROKER
VS
ZFX
7.6
Expert Score
#3 rated Forex Brokers
VISIT BROKER

ภาพรวม Asia Plus Securities


รีวิว Asia Plus Securities 2024: เปิดบัญชีดีไหม?

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอเซีย พลัส (2014) จำกัด” เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างกิจการ ของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการและให้คำแนะนำแก่นักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบัน มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ยาวนานกว่า 40 ปี

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด” ต่อมา บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก จากกระทรวงการคลัง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลำดับ ซึ่งหลังจากได้รับใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทนี้แล้ว บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยได้รับโอนธุรกิจทุกประเภท ยกเว้น ธุรกิจลงทุนเพื่อบริษัท และธุรกิจร่วมลงทุน จากบริษัทใหญ่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โดยใช้หมายเลขสมาชิกตลาดหลักทรัพย์เดิม คือ หมายเลข 8 และใช้ชื่อย่อว่า “ASPS” ต่อมา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้รับความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร และต่อเนื่อง

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการอย่างมีมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาด้านบุคลากร และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุน และสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มีสำนักงานสาขาทั้งหมด 16 สาขา แยกเป็นสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 4 สาขา และในเขตภูมิภาค 12 สาขา โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Facts About Asia Plus Securities
 • โบรกเกอร์หุ้น
 • ดำเนินการในธุรกิจหลักทรัพย์ยาวนานกว่า 40 ปี
 • มีสำนักงานสาขาทั้งหมด 16 สาขา

Asia Plus Securities ปลอดภัยหรือไม่? ข้อกำหนดของโบรกเกอร์


ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ Asia Plus ได้แก่

 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก ภายใต้ พรบ.หลักทรัพย์
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ภายใต้ พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ด้านล่างคือข้อมูลในเว็บไซต์ กลต.

 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก ภายใต้ พรบ.หลักทรัพย์
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ภายใต้ พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สามารถเทรดอะไรได้บ้าง? Asia Plus Securities?


สินทรัพย์ที่ทางเอเชียพลัสให้บริการ ได้แก่ หุ้น หุ้นกู้ กองทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ รวมถึงหุ้นและ ETF ต่างประเทศ: สหรัฐ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม

ตราสารอนุพันธ์

ทางเลือกในการลงทุนที่สามารถใช้เก็งกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง และเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) ตราสารสิทธิใช้ได้ทั้งเก็งกำไรและป้องกันความเสี่ยงจากราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งนักลงทุนสามารถซื้อขายได้บนกระดานซื้อขายหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องเปิดบัญชีซื้อขายเพิ่ม ใช้เงินน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นอ้างอิงโดยตรง

SINGLE STOCK FUTURES (BLOCK TRADE)

BLOCK TRADE เพิ่มโอกาสให้นักลงทุน
ทางเลือกการลงทุนแบบหนึ่งที่นิยามสั้นๆ ได้ว่า Big lot Single Stock Futures
ปกติเวลาที่ลูกค้าสนใจ Single Stock Futures ปัญหาที่พบได้ทั่วไปของสินค้านี้คือเรื่องของสภาพคล่องที่ไม่สามารถเทรดทำรอบได้คล่องตัว
Block Trade คือ การทำธุรกรรมซื้อขาย Single Stock Futures โดยมีโบรคเกอร์เป็นคู่สัญญา แทนที่ทางลูกค้าทยอยสะสมสถานะ Single Stock Futures ไปเรื่อยๆ ตามที่ตลาดมีให้ เราสามารถให้โบรคเกอร์จัดการเรื่องนี้แทนได้เลย ง่ายกว่ามาก
Block Trade เป็นสินค้าที่มีพลังของ Leverage ถ้าเรามีเงินสด 100,000 บาท การเปิดสถานะ Block Trade 1 Block เปรียบเหมือนการซื้อหุ้นแม่ทั้งหมด 20,000 – 500,000 หุ้น เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้อย่างรวดเร็วเมื่อเก็งกำไรถูกทาง

หุ้นกู้อนุพันธ์ (ELN)

หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes: SN) หรือ “ELN” ตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป แต่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นอ้างอิง ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกหุ้นอ้างอิงและเลือกระดับความเสี่ยงตามที่ยอมรับได้ สามารถดาวน์โหลด “แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง” ได้ที่ Website ของ กลต.

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) กองทุนเปิดที่อ้างอิงกับดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง นักลงทุนสามารถซื้อขาย ETF ได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

อนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงหรือตราสารทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ Asia Plus ให้บริการ: SET50 INDEX FUTURES, SET50 INDEX OPTIONS, SINGLE STOCK FUTURES, 50 BAHT GOLD FUTURES, 10 BAHT GOLD FUTURES, SECTOR INDEX FUTURES, USD FUTURES, EUR/USD FUTURES และ USD/JPY FUTURES, RSS3 FUTURES, 5Y GOV BOND FUTURES, GOLD-D, GOLD ONLINE FUTURES, SILVER ONLINE FUTURES, JAPANESE RUBBER FUTURES

ตราสารหนี้

ทางเลือกในการลงทุนที่สร้างรายได้สม่ำเสมอ ผ่านตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นและระยะยาว ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง ซึ่งมีช่วงอายุและผลตอบแทนที่หลากหลาย ช่วยวางแผนการเงินและการลงทุนได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

 • เพิ่มโอกาสในการรับอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า สำหรับผู้ที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นบ้าง
 • หลากหลายทางเลือกด้านระยะเวลาการลงทุน ตั้งแต่อายุคงเหลือหลักเดือน จนถึงอายุมากกว่าสิบปี
 • กระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน หรือเป็นอีกทางเลือกในการลงทุนในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน
 • ตราสารหนี้ที่นำเสนอมีทั้งแบบมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งในระดับ Investment grade และระดับ High yield รวมถึงตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง โดยการนำหุ้นกู้หรือพันธบัตรมาขายต่อในตลาดรองให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจ

หุ้นกู้ตลาดรอง (BOND OTC)

 • เพิ่มโอกาสการลงทุนได้ทุกจังหวะ และเพิ่มสภาพคล่องให้พอร์ตการลงทุน
 • ตัวเลือกหุ้นกู้และพันธบัตรหลายประเภท และหลายอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
 • นำตราสารหนี้ที่ลงทุนอยู่มาเสนอขายได้ โดยไม่จำกัดขนาดการลงทุน
 • สามารถเสนอซื้อและเสนอขายได้ทุกวันทำการ
 • กำหนดราคาที่จะเสนอซื้อ หรือเสนอขายได้
 • กำหนดวันชำระราคาได้
 • หุ้น กองทุน/ETF ตราสารหนี้ อนุพันธ์ ในประเทศ
 • หุ้น กองทุน/ETF ต่างประเทศ

สามารถเทรดด้วยวิธีไหนได้บ้าง? Asia Plus Securities?


โดยส่วนมากหลาย ๆ โบรกเกอร์มักจะใช้แพลตฟอร์มมาตรฐาน หรือ Streaming และมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเอง สำหรับ Asia Plus ลูกค้าสามารถเทรดได้บน 4 แพลตฟอร์ม คือ Streaming, Fund+, eFinTrade, ASP Smart, Livex และ DW Scanner รวมถึงเว็บบราวเซอร์

Streaming

แพลตฟอร์มมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในหลายโบรกเกอร์สำหรับการลงทุนในหุ้นไทย

Fund+

แพลตฟอร์มสำหรับการลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการกองทุนของไทยซึ่งมีทั้งกองทุนที่ลงทุนในไทยและต่างประเทศ โดยมีหลากหลายความเสี่ยงให้เลือก

eFinTrade+

แพลตฟอร์มเทรดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

Livex

อีกหนึ่งแพลตฟอร์มเทรดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ASP Smart

เป็นแพลตฟอร์มลิขสิทธิ์ของทางเอเชียพลัส ซึ่งสามารถเทรดหุ้นได้ทั่วโลก สะดวก มีข้อมูลผลิตภัณฑ์การลงทุนครบ ติดตามสถานการณ์ตลาดได้ภายในแอป ใช้ได้ทั้งบน IOS และ Android

 

 

DW Scanner

อีกแพลตฟอร์มสำหรับการเทรดอนุพันธ์ ซึ่งช่วยวางแผนการเทรด DW และติดตามความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์

 

เว็บบราวเซอร์

เทรดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง ด้วยโปรแกรมให้เลือกใช้ตามความต้องการ เช่น JVIX  Streaming i2Trade

จะสามารถเปิดบัญชีเทรดได้อย่างไร? Asia Plus Securities


วิธีการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ Asia Plus เริ่มจากการเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ แล้วเลื่อนลงมายังด้านล่างสุด เลือก เปิดบัญชี

เว็บไซต์จะพาคุณมาที่หน้ารายละเอียดการเปิดบัญชี ซึ่งจะมีเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้

เอกสารการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

 1. แบบฟอร์มการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ คลิก
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. รายงานทางการเงิน หรือสำเนาการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก ย้อนหลังประมาณ 3 เดือน และเป็นยอดรายการที่มีการปรับปรุงล่าสุด
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเฉพาะหน้าแรกสำหรับขอหักบัญชีเงินฝาก
 6. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
 7. หากลูกค้าเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา กรุณาแนบเอกสาร W9 หรือหากมีข้อบ่งชี้ว่าเข้าข่ายพลเมืองสหรัฐอเมริกา กรุณาแนบเอกสาร W8

ให้คุณคลิกเครื่องหมายบวกหน้า ติดต่อเจ้าหน้าที่ แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตามที่อยู่ด้านล่าง ได้แก่

 • หัวข้อที่ต้องการ
 • คำนำหน้า
 • ชื่อ นามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • อีเมล
 • ที่อยู่
 • จังหวัด

ทำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าแจ้ง โดยจัดส่งเอกสารทั้งหมดมาให้บริษัทตามที่อยู่เพื่อดำเนินการต่อไป

 • เข้าสู่หน้าเว็บไซต์
 • เลือก เปิดบัญชี มุมซ้ายล่างเว็บไซต์
 • กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • เตรียมเอกสารเพื่อเปิดบัญชีส่งให้บริษัทตามที่อยู่
 • รอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
 • เปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์
 • เริ่มฝากเงิน

แพลตฟอร์ม และ หมวดความรู้ Asia Plus Securities


ในเว็บไซต์ของ Asia Plus Securities มีบทวิเคราะห์หุ้นมากมายทั้งในและต่างประเทศ มีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยเทคนิค กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์อนุพันธ์ รวมถึงการวิเคราะห์ตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็นหุ้น หรือ ETF ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของ LATEST RESEARCH แล้วแยกย่อยออกไปตามแต่ละหัวข้อที่กล่าวไปข้างต้น

FUNDAMENTAL

 • Economic
 • Industry
 • Company
 • Stock in Trend

TECHNICAL

 • World of Technical
 • Sium-See
 • Strategic Move

INVESTMENT STRATEGY

 • Market Talks
 • Market Outlook
 • Invest+
 • Invesment Strategy

QA & DERIVATIVES

 • Derivative Talk
 • Quant Pack Talks (Weekly)
 • Quantitative Analysis (Event Plays)

GLOBAL MORNING INSIGHT

 • Global Daily Insight
 • Global Weekly Commentary

GLOBAL EQUITIES & ETFs

 • By Country
 1. US
 2. China
 3. Europe
 4. Japan
 5. Vietnam
 • By Industry
 1. Technology
 2. Telecommunication
 3. Energy
 4. Utilities
 5. Healthcare
 6. Banks & Financials
 7. Consumer Staples
 8. Consumer Discretionary

GLOBAL THEMATIC INVESTMENT

STOCK CALENDAR

นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์ได้ผ่านแอปพลิเคชันอีกด้วย: eFin Stock Pick Up, Stock Information, ASP Smart, eFin Mobile

โดยรวม บทวิเคราะห์และอัปเดทตลาดทั้งในและต่างประเทศที่มีให้นั้นถือเป็นข้อดีอย่างมาก อีกทั้งข้อมูลค่อนข้างย่อยง่ายและน่าสนใจ บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับนักลงทุนที่กำลังหาข้อมูลสินทรัพย์ในการลงทุน

Asia Plus Securities ประเภทบัญชี


Asia Plus เป็นโบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีบัญชี 3 ประเภท ซึ่งข้อดีของโบรกเกอร์นี้คือ

 • ให้คำปรึกษาโดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
 • เลือกส่งคำสั่งซื้อขายได้ตามใจคุณ ผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง ด้วยโปรแกรมให้เลือกใช้ตามความต้องการ เช่น JVIX  Streaming i2Trade
 • ทีมนักวิเคราะห์มีคุณภาพและประสบการณ์ การันตีด้วยรางวัลจากหลายสถาบัน ให้มุมมองแบบทันสถานการณ์
 • มั่นใจในการลงทุนด้วยบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่รวดเร็ว แม่นยำ ครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนคิดเป็นมูลค่าตลาดกว่า 90% ของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เข้าถึงทุกความเคลื่อนไหวของข่าวสารการลงทุน และบทวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ด้วย ASP Smart สุดยอดแอพพลิเคชั่นครบวงจร
 • อำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ผ่านสำนักงานสาขา 17 แห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร และทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

บัญชีเงินสด

บัญชีสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์โดยชำระค่าหลักทรัพย์เต็มจำนวนด้วยเงินสด โดยการพิจารณาอนุมัติวงเงิน จะประเมินจากสถานะการเงินและและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
การซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องชำระราคาภายใน 2 วัน นับจากวันที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยการหักหรือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

บัญชีแคชบาลานซ์

บัญชีที่ลูกค้าต้องวางเงินล่วงหน้าไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือมีข้อตกลงให้บริษัทหลักทรัพย์หักเงินตามคำสั่งของบริษัทหลักทรัพย์ในบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ฝากเงินไว้เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์

บัญชีเครดิตบาลานซ์

รูปแบบการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) ประเภทหนึ่ง สำหรับลูกค้าที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือต้องการยืมหลักทรัพย์เพื่อมาขายชอร์ต

ก่อนที่จะซื้อหรือขายชอร์ต ลูกค้าจะต้องนำเงินหรือหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกัน โดยบริษัทฯ จะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาดทุกสิ้นวันทำการ ซึ่งจะทำให้อำนาจซื้อและสถานะบัญชีลูกค้าเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป

การคุ้มครอง


เราไม่สามารถหาข้อมูลในส่วนนี้ได้ คุณสามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าฝ่ายบริการลูกค้าได้โดยตรง

การฝากเงินและถอนเงิน Asia Plus Securities


ในส่วนของรายละเอียดวิธีการฝากถอนเงินไม่มีระบุไว้ในเว็บไซต์

ฝ่ายบริการและการช่วยเหลือ


การบริการลูกค้าของ Asia Plus มีอยู่หลัก ๆ 3 วิธี ด้วยกัน คือ

อีเมล: compliance@asiaplus.co.th

โทรศัพท์: 02 680 1000

ไลฟ์แชทในหน้าเว็บไซต์

นอกจากนี้ ยังมีช่องทางโซเชียลมีเดียให้ติดตามเพื่ออัพเดทข้อมูลกันได้ผ่าน Facebook X Youtube และ Telegram

ข้อกำหนด ที่ไม่ยอมรับพลเมืองจากบางประเทศ


เราไม่สามารถหาข้อมูลในส่วนนี้ได้ คุณสามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าฝ่ายบริการลูกค้าได้โดยตรง

โปรโมชันที่น่าสนใจ ของ


หากดูจากข้อมูลในเว็บไซต์ ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชันหรือข้อเสนิพิเศษของ Asia Plus คุณอาจสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนเพิ่มเติม

การบริการ ความปลอดภัย และช่องทางความรู้ Asia Plus Securities


บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส สามารถเทรดได้หลายสินทรัพย์ทั้งไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น หุ้น กองทุน/ETF อนุพันธ์ ในประเทศ และ หุ้น กองทุน/ETF ต่างประเทศ มีบทวิเคราะห์และอัปเดทตลาดที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบใด ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก ในส่วนของการเปิดบัญชียังไม่มีการเปิดบัญชีผ่านออนไลน์ซึ่งยังเป็นข้อจำกัดในแง่ของความสะดวกของลูกค้า การบริการลูกค้าก็มีช่องทางสนับสุนนที่เป็นมาตรฐาน และสามารถติดต่อแบบไลฟ์แชทในเว็บไซต์ที่นอกเหนือจากรูปแบบทั่วไปอย่างอีเมลหรือโทรศัพท์ การฝากถอนเงินยังไม่มีรายละเอียดแจ้งไว้ในเว็บ รวมถึงไม่มีโปรโมชัน แต่โดยภาพรวมแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เป็นอีกโบรกเกอร์ที่น่าสนใจสำหรับสายหุ้น

สรุป


บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เป็นโบรกเกอร์หุ้นที่ให้บริการซื้อขายหลายสินทรัพย์ทั้งไทยและต่างประเทศ มีการอัปเดทตลาดในไทยเป็นประจำ และมีแพลตฟอร์มให้เลือกหลากหลายตามความถนัดของลูกค้า ความสะดวกยังมีข้อจำกัดตรงที่ไม่สามารถเปิดบัญชีผ่านออนไลน์ในขณะที่บางโบรกเกอร์ทำได้ และยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการฝากถอนและโปรโมชันในเว็บ”ซต์สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลประกอบ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดำเนินการที่มีมายาวนานสร้างความน่าเชื่อถือให้ เอเซีย พลัส เป็นอีกโบรกเกอร์ที่น่าพิจารณา

 • โบรกเกอร์หุ้น
 • ให้บริการซื้อขายหลายสินทรัพย์ทั้งไทยและต่างประเทศ
 • ดำเนินการมายาวนาน
 • แพลตฟอร์มให้เลือกหลากหลาย

FAQs


Asia Plus Securities ซื้อขายอะไรบ้าง?

Asia Plus Securities ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ ได้แก่ หุ้น กองทุนรวม ตราสารอนุพันธ์ หุ้นต่างประเทศ

เปิดบัญชี Asia Plus Securities อย่างไร?

Asia Plus Securities เปิดบัญชีได้ผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนเท่านั้น

Asia Plus Securities เทรดได้บนแพลตฟอร์มอะไรบ้าง?

Asia Plus Securities มีให้บริการ Streaming Fund+ eFinTrade+ Livex ASP Smart DW Scanner และ เว็บบราวเซอร์

รีวิว Asia Plus Securities 2024: เปิดบัญชีดีไหม?
รีวิว Asia Plus Securities 2024: เปิดบัญชีดีไหม?
PIP Penguin
Logo